Molba-Upozorenje o šumskim požarima

Kako bi preventivno djelovala na svijest građana o ulasku u kritični period nastanka šumskih požara, kada se požari brzo šire, i izazivaju velike materijalne štete na šumskom fondu, Uprava za šumarstvo Hercegbosanske županije, obraća se građanima s molbom – upozorenjem.

Mole se građani koji se kreću i nalaze u šumama i na šumskom zemljištu, da ne pale otvorenu vatru na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume, gdje prijeti najveća opasnost od nastanka šumskih požara.

Pozivamo i  izletnike da vode računa o mjestima na kojima pale vatru, kako se ne bi našli u situaciji da izazovu požar i time ugroze šumu, objekte i stanovništvo.

Ova molba – upozorenje, posebno se odnosi na poljoprivrednike, s obzirom da je nekontrolirano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara. Napominjemo da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vrši na odgovoran način, samo u periodu povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolirati.

Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala, potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontroliranog gorenja.

Također, upozoravamo građane da su zaposlenici nadležnih institucija, u skladu sa zakonskim propisima, u obavezi da podnesu prijave protiv svih lica za koje se utvrdi da su odgovorna za izazivanje i nastanak šumskih požara te time ugrozili živote i zdravlje ljudi ili pričinili materijalnu štetu.

Važno je napomenuti, da je suradnja sa nadležnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o.  jako važna, i zajedno sa njima se konstantno radi na aktivnostima suzbijanja požara.

Ipak, od posebnog značaja je suradnja sa lokalnim stanovništvom i medijima, kako bi se podigla svijest o opasnostima od šumskih požara. Jedino zajedničkim djelovanjem svih navedenih aktera, možemo spriječiti katastrofe i zaštititi kuće, šume i imanja od požara.  

Zaštita od požara, mora biti briga čitavog društva i uz odgovorno ponašanje građana, može se spriječiti nastajanje istih. Najvrjednije prirodno bogatstvo naše zemlje su šume, i kao takve, zaslužuju da budemo odgovorni i da ih čuvamo za generacije koje dolaze.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *